Chi Tiết Sản Phẩm

Cải thảo
Cải thảo Cải thảo

Sản phẩm khác

Bầu trắng lai F1

Bầu trắng lai F1

15.000 VNĐ
Cà tím cơm xanh F1

Cà tím cơm xanh F1

15.000 VNĐ
Dưa lê F1

Dưa lê F1

17.000 VNĐ
Khổ qua tây

Khổ qua tây

15.000 VNĐ
Dâu tây

Dâu tây

17.000 VNĐ
Dưa leo F1

Dưa leo F1

15.000 VNĐ
Khổ qua xanh F1

Khổ qua xanh F1

17.000 VNĐ
Cà pháo trắng

Cà pháo trắng

15.000 VNĐ
Bầu hồ lô

Bầu hồ lô

15.000 VNĐ
Bí đỏ sáp

Bí đỏ sáp

24.000 VNĐ
Dưa lưới F1

Dưa lưới F1

14.000 VNĐ
Măng tây xanh

Măng tây xanh

15.000 VNĐ
Cà pháo tím

Cà pháo tím

15.000 VNĐ
Rau má

Rau má

17.000 VNĐ
facebook
Zalo