Chi Tiết Sản Phẩm

Chậu bí nhỏ
Chậu bí nhỏ Chậu bí nhỏ

Sản phẩm khác

Chậu bí lớn

Chậu bí lớn

10.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 26

Đĩa miệng bèo 26

20.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 33

Đĩa miệng bèo 33

26.000 VNĐ
Chậu lan đất 21

Chậu lan đất 21

18.000 VNĐ
Chậu lục giác 1

Chậu lục giác 1

130.000 VNĐ
Chậu lục giác 3

Chậu lục giác 3

55.000 VNĐ
Chậu ba chân 3

Chậu ba chân 3

55.000 VNĐ
Chậu lan đất 18

Chậu lan đất 18

12.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 15

Đĩa miệng bèo 15

10.000 VNĐ
Kéo cắt tỉa

Kéo cắt tỉa

Liên hệ
Chậu mây 3

Chậu mây 3

65.000 VNĐ
Chậu mai 400

Chậu mai 400

55.000 VNĐ
Chậu K2

Chậu K2

68.000 VNĐ
Chậu mai 210

Chậu mai 210

27.000 VNĐ
Chậu ba chân 2

Chậu ba chân 2

95.000 VNĐ
facebook
Zalo