Chi Tiết Sản Phẩm

Chậu lưới 5
Chậu lưới 5 Chậu lưới 5

Sản phẩm khác

Chậu bí lớn

Chậu bí lớn

10.000 VNĐ
Chậu lục giác 3

Chậu lục giác 3

55.000 VNĐ
Chậu mai 360

Chậu mai 360

45.000 VNĐ
Chậu ba chân 4

Chậu ba chân 4

40.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 26

Đĩa miệng bèo 26

20.000 VNĐ
Chậu lục giác 4

Chậu lục giác 4

40.000 VNĐ
Chậu lan đất 21

Chậu lan đất 21

18.000 VNĐ
Chậu ba chân 3

Chậu ba chân 3

55.000 VNĐ
Chậu trúc 3

Chậu trúc 3

55.000 VNĐ
Chậu K3

Chậu K3

45.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 15

Đĩa miệng bèo 15

10.000 VNĐ
Chậu ba chân 1

Chậu ba chân 1

130.000 VNĐ
Chậu mai 210

Chậu mai 210

27.000 VNĐ
Chậu trúc 4

Chậu trúc 4

40.000 VNĐ
Chậu lan đất 18

Chậu lan đất 18

12.000 VNĐ
Kéo cắt tỉa

Kéo cắt tỉa

Liên hệ
Đĩa miệng bèo 33

Đĩa miệng bèo 33

26.000 VNĐ
facebook
Zalo