Chi Tiết Sản Phẩm

Chậu lưới 5
Chậu lưới 5 Chậu lưới 5

Sản phẩm khác

Chậu ba chân 2

Chậu ba chân 2

95.000 VNĐ
Chậu trúc 2

Chậu trúc 2

95.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 38

Đĩa miệng bèo 38

32.000 VNĐ
Chậu K2

Chậu K2

68.000 VNĐ
Chậu lan đất 21

Chậu lan đất 21

18.000 VNĐ
Chậu trúc 3

Chậu trúc 3

55.000 VNĐ
Chậu bí nhỏ

Chậu bí nhỏ

8.000 VNĐ
Chậu lục giác 4

Chậu lục giác 4

40.000 VNĐ
Chậu ly nhỏ

Chậu ly nhỏ

27.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 26

Đĩa miệng bèo 26

20.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 30

Đĩa miệng bèo 30

23.000 VNĐ
Chậu lục giác 3

Chậu lục giác 3

55.000 VNĐ
Đĩa miệng bèo 22

Đĩa miệng bèo 22

16.000 VNĐ
Chậu bí lớn

Chậu bí lớn

10.000 VNĐ
Chậu lục giác 2

Chậu lục giác 2

95.000 VNĐ
Chậu lan đất 18

Chậu lan đất 18

12.000 VNĐ
Chậu mai 210

Chậu mai 210

27.000 VNĐ
facebook
Zalo