Vật tư nông nghiệp Green Farm, Green Farm, Green Farm thủ dầu một, Green Farm thủ dầu một bình dương, Green Farm bình dương

Chậu trồng cây

Chậu ba chân 1

Chậu ba chân 1

130.000 VNĐ
Chậu ba chân 2

Chậu ba chân 2

95.000 VNĐ
Chậu ba chân 3

Chậu ba chân 3

55.000 VNĐ
Chậu ba chân 4

Chậu ba chân 4

40.000 VNĐ
Chậu K2

Chậu K2

68.000 VNĐ
Chậu K3

Chậu K3

45.000 VNĐ
Chậu lan đất 18

Chậu lan đất 18

12.000 VNĐ
Chậu lan đất 21

Chậu lan đất 21

18.000 VNĐ
Chậu lục giác 1

Chậu lục giác 1

130.000 VNĐ
Chậu lục giác 2

Chậu lục giác 2

95.000 VNĐ
Chậu lục giác 3

Chậu lục giác 3

55.000 VNĐ
Chậu lưới 5

Chậu lưới 5

68.000 VNĐ
facebook
Zalo