Chi Tiết Sản Phẩm

Đậu bắp cao sản
Đậu bắp cao sản Đậu bắp cao sản

Sản phẩm khác

Khổ qua tây

Khổ qua tây

15.000 VNĐ
Bầu trắng lai F1

Bầu trắng lai F1

15.000 VNĐ
Bầu hồ lô

Bầu hồ lô

15.000 VNĐ
Cà chua bi F1

Cà chua bi F1

15.000 VNĐ
Măng tây xanh

Măng tây xanh

15.000 VNĐ
Khổ qua F1

Khổ qua F1

15.000 VNĐ
Dưa chuột baby F1

Dưa chuột baby F1

14.000 VNĐ
Cải ngọt

Cải ngọt

14.000 VNĐ
Cà pháo tím

Cà pháo tím

15.000 VNĐ
Cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh

18.000 VNĐ
Dưa lê F1

Dưa lê F1

17.000 VNĐ
Cà tím cơm xanh F1

Cà tím cơm xanh F1

15.000 VNĐ
Dưa lưới F1

Dưa lưới F1

14.000 VNĐ
facebook
Zalo