Chi Tiết Sản Phẩm

Dưa gang thái Roxa 063
Dưa gang thái Roxa 063 Dưa gang thái Roxa 063

Sản phẩm khác

Dâu tây

Dâu tây

17.000 VNĐ
Khổ qua tây

Khổ qua tây

15.000 VNĐ
Bầu hồ lô

Bầu hồ lô

15.000 VNĐ
Cà pháo trắng

Cà pháo trắng

15.000 VNĐ
Rau má

Rau má

17.000 VNĐ
Dưa lê F1

Dưa lê F1

17.000 VNĐ
Dưa chuột baby F1

Dưa chuột baby F1

14.000 VNĐ
Cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh

18.000 VNĐ
Bầu trắng lai F1

Bầu trắng lai F1

15.000 VNĐ
Cà chua F1

Cà chua F1

15.000 VNĐ
Khổ qua F1

Khổ qua F1

15.000 VNĐ
Cải thảo

Cải thảo

16.000 VNĐ
facebook
Zalo