Vật tư nông nghiệp Green Farm, Green Farm, Green Farm thủ dầu một, Green Farm thủ dầu một bình dương, Green Farm bình dương

Giá thể

Than

Than

Liên hệ
Vỏ đậu phộng

Vỏ đậu phộng

Liên hệ
Vỏ thông 4-6cm

Vỏ thông 4-6cm

Liên hệ
Dớn trụ

Dớn trụ

Liên hệ
Dớn tấm

Dớn tấm

Liên hệ
Dớn vụn miếng

Dớn vụn miếng

Liên hệ
Dớn vụn

Dớn vụn

Liên hệ
Dớn Chilê

Dớn Chilê

Liên hệ
Đất sạch 1

Đất sạch 1

Liên hệ
Đất sạch 2

Đất sạch 2

Liên hệ
facebook
Zalo