Chi Tiết Sản Phẩm

Rau má
Rau má Rau má

Sản phẩm khác

Cải thảo

Cải thảo

16.000 VNĐ
Dâu tây

Dâu tây

17.000 VNĐ
Cải ngọt

Cải ngọt

14.000 VNĐ
Khổ qua F1

Khổ qua F1

15.000 VNĐ
Khổ qua xanh F1

Khổ qua xanh F1

17.000 VNĐ
Cà tím cơm xanh F1

Cà tím cơm xanh F1

15.000 VNĐ
Cà pháo tím

Cà pháo tím

15.000 VNĐ
Bí đỏ sáp

Bí đỏ sáp

24.000 VNĐ
Bầu trắng lai F1

Bầu trắng lai F1

15.000 VNĐ
Cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh

18.000 VNĐ
Cà chua F1

Cà chua F1

15.000 VNĐ
Cà chua bi F1

Cà chua bi F1

15.000 VNĐ
Cà pháo trắng

Cà pháo trắng

15.000 VNĐ
Dưa lê F1

Dưa lê F1

17.000 VNĐ
Bầu hồ lô

Bầu hồ lô

15.000 VNĐ
facebook
Zalo