Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin

  • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT vattulamvuon.com bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng (thành viên). Dữ liệu này là bắt buộc thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vattulamvuon.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
  • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình (nếu có).
  • Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho vattulamvuon.com  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi áp dụng thông tin

Vattulamvuon.com dùng thông tin để:

  • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đến các thành viên
  • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa thành viên và Sàn giao dịch Vattulamvuon.com
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy hoặc các hoạt động giả mạo thành viên
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài Vattulamvuon.com.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Vattulamvuon.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vattulamvuon.com.